21:53 22 اپریل 2021
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • خوشحالی هواداران بنیانگذار ویکی لیکس پس از لغو تحویلی وی به امریکا
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند
 • موتر زندان در دادگاه مرکزی لندن
 • تظاهرات هواداران آسانژ در لندن
 • تظاهرات هواداران آسانژ در لندن
© REUTERS / Henry Nicholls
هواداران جولیان آسانژ در حمایت از وی در دادگاه مرکزی لندن تجمع کردند

جمع زیادی از هواداران جولیان آسانژ بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس در لندن دست به تظاهرات زدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر