18:18 15 اپریل 2021
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
 • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
© REUTERS / Lindsey Wasson
اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن

در گالری امروز، اسپوتنیک توجه شما را به عکس هایی از روند اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن جلب می دارد.

به دنبال تجمع گروهی از طرفداران ترامپ و ورود به ساختمان کنگره آمریکا، تیم حفاظتی این ساختمان تدابیر امنیتی آن را شدت بخشیدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر