07:45 19 جنوری 2021
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
 • زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه
© Photo / Russian Geographical Society / Nikolay Sapronov
زمستان و تصویری از رنگین کمان در روسیه

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب ترین عکس ها از طبیعت جادویی روسیه در سایه های رنگین کمان زمستانی منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر