11:19 26 فبروری 2021
 • خسارات بجامانده زلزله در اندونزیا
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • گروه نجات برای کمک به گیرماندگان در زلزله.
 • نظاره به خانه‌های ویران شده ناشی از زلزله در اندونزیا.
 • نظاره به خانه‌های ویران شده ناشی از زلزله در اندونزیا.
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
خسارات بجامانده زلزله در اندونزیا

زلزله قوی 15 جنوری در اندونزیا بوقوع پیوست جان حد اقل 34 تن اندونزیایی را گرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر