11:48 07 مارچ 2021
 • چترباز ایرانی در رزماینش ارت
 • پرواز چترباز ایرانی هنگام تمرینات.
 • رزمایش ارتش ایران.
 • رزمایش ارتش ایران.
 • چتربازان در تمرینات ارتش ایران.
 • آمادگی چتربازان برای پرش از طیاره.
 • پرش چتربازان با بالون در تمرینات نظامی ایران.
 • پرش چتربازان با بالون در تمرینات نظامی ایران.
 • چتربازان در رزمایش ارتش ایران.
 • چتربازان در تمرینات ارتش ایران.
 • تانک‌ها در تمرینات نظامی ایران.
 • پرتاب راکت هنگام رزمایش نظامی.
 • تمرینات نظامی ایران.
© AFP 2021 / Iranian Army office
چترباز ایرانی در رزماینش ارت

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویری از تمرینات نظامی ارتش ایران را برای شما به نشر می‌رساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر