03:10 05 اگست 2021
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
  • نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض

نمایش مد لباس برای زنان عربستان در ریاض برگزار شد. اسپوتنیک در گالری امروز جالب ترین عکس ها از این رویداد را منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر