10:06 07 مارچ 2021
  • تدارکات برای سال نو قمری در مالزی
  • تدارکات برای سال نو قمری در چین
  • تدارکات برای سال نو قمری در سنگاپور
  • تدارکات برای سال نو قمری در چین
  • تدارکات برای سال نو قمری در سنگاپور
  • تدارکات برای سال نو قمری در سنگاپور
  • تدارکات برای سال نو قمری در تایلند
  • تدارکات برای سال نو قمری در مالزی
© REUTERS / Lim Huey Teng
تدارکات برای سال نو قمری در مالزی

در گالری امروز، اسپوتنیک توجه شما را به جالب ترین تصاویر از تدارکات برای سال نو قمری در کشورهای مختلف جلب می دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر