• اسکیت بازی لیوبوف مورخودوا روی یخ های دریاچه بایکال
 • لیوبوف مورخودوا در خانه اش در ساحل دریاچه بایکال
 • لیوبوف مورخودوا در خانه اش در ساحل دریاچه بایکال
 • لیوبوف مورخودوا در خانه اش در ساحل دریاچه بایکال
 • لیوبوف مورخودوا یخ های دریاچه بایکال را برای گرفتن آب می شکند
 • لیوبوف مورخودوا 79 ساله اهل روستایی در ایرکوتسک روسیه
 • لیوبوف مورخودوا 79ساله اهل روستایی در ایرکوتسک روسیه در خانه اش
 • لیوبوف مورخودوا ۷۹ ساله اهل روستایی در ایرکوتسک روسیه با سگش در حال پوشیدن کفش های اسکیت
 • اسکیت بازی لیوبوف مورخودوا روی یخ های دریاچه بایکال
© REUTERS / Yuri Novikov
اسکیت بازی لیوبوف مورخودوا روی یخ های دریاچه بایکال

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از اسکیت بازی پیرزن اهل سیبری روسیه که انگیزه ای برای جنبش و حرکت است منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر