06:56 23 سپتمبر 2021
 • خسارات حمله هوایی اسرائیل در غزه
 • مصدومان حمله هوایی اسرائیل در غزه
 • خسارات حمله هوایی اسرائیل در غزه
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
 • خسارات حمله هوایی اسرائیل در غزه
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
 • غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.
© AFP 2021 / Mohammed Othman
خسارات حمله هوایی اسرائیل در غزه

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از پیامد های جنگ 50 روزه غزه منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر