02:13 27 سپتمبر 2021
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.
© AFP 2021 / Khaled Desouki
فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از زندگی یک زن 72 ساله آلمانی که در بیابانی در مصر زندگی می‌کند منتشر می گردد.

فریدل براون 72 ساله از آلمان زندگی در بیابان مصر را به زندگی شهری ترجیح داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر