• پاک کاری برف از سوی کارمندان شهرداری مسکو.
 • بارش بی سابقه برف در مسکو.
 • بارش بی سابقه برف در مسکو.
 • مردی درحال پاکاری برف از روی موتر.
 • بارش برف در مسکو.
 • بارش برف در مسکو.
 • بارش برف در مسکو.
 • پاک کاری برف از روی بام یکی از موزیم های مسکو.
 • بارش برف در مسکو.
 • بارش برف در مسکو.
 • میدان سرخ مسکو غرق برف شده است.
 • کارمندان شهرداری هنگام پاک کاری برف.
 • کارمندان شهرداری هنگام پاک کاری برف.
 • کارمند خدمات، سوار بر بایسکل هنگام بارش برف در مسکو.
© Sputnik / Evgeny Odinokov
پاک کاری برف از سوی کارمندان شهرداری مسکو.
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر