09:59 01 اگست 2021
 • نقاط برفپوش جهان/سالونی یونان.
 • نقاط برفپوش جهان/مسکو روسیه.
 • نقاط برفپوش جهان/وارسا پولند.
 • نقاط برفپوش جهان/ترکیه استانبول.
 • نقاط برفپوش جهان/روسیه مسکو.
 • نقاط برفپوش جهان/آمریکا واشنگتن.
 • نقاط برفپوش جهان/یونان، سالونی.
 • نقاط برفپوش جهان/ترکیه استانبول.
 • نقاط برفپوش جهان/وارسا پولند.
 • نقاط برفپوش جهان/آمریکا، تگزاس.
© AP Photo / Giannis Papanikos
نقاط برفپوش جهان/سالونی یونان.

در گالری امروز، اسپوتنیک،توجه شما را به جالب ترین عکس ها از بارش برف در کشورهای گوناگون جهان جلب می دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر