02:39 25 جون 2021
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • رنگین کمانی از یخ و دیگر زیبایی های آبشار نیاگارا
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
 • آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.
© REUTERS / Lindsay DeDario
آبشار نیاگارا - فالز در ایالت نیویورک در احاطه یخ.

آبشار نیاگارا در ایالت نیویورک در محوطهِ از یخ قرار گرفته است. در گالری امروز جالب ترین تصاویر از زیبایی های نیاگارا در زمستان منتشر می گردد.

 آبشار نیاگارا پس از آبشار ویکتوریا در آفریقای جنوبی دومین آبشار بزرگ در دنیا و از مهم‌ترین مقاصد گردشگری در کانادا است. حجم عظیم این آب هرگز از جریان باز نمی‌ایستد. وجود مه و آب در حال ریزش، اشکال یخی را در سواحل رودخانه و کناره‌های آبشار پدید می‌آورند و قابی زیبا برای آن می‌سازند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر