06:34 21 اپریل 2021
 • یک روز گرم زمستانی در آلمان
 • لندن و گرمای بی سابقه
 • پاریس و گرمای بی سابقه
 • دانمارک و گرمای بی سابقه
 • پاریس و گرمای بی سابقه
 • پراگ و گرمای بی سابقه
 • ایتالیا و گرمای بی سابقه
 • پاریس و گرمای بی سابقه
 • بریتانیا و گرمای بی سابقه
 • آلمان و یک روز گرم زمستانی
 • پاریس و گرمای بی سابقه
 • گرمای بی سابقه انگلیس
 • گرمای بی سابقه انگلیس
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
یک روز گرم زمستانی در آلمان

در گالری امروز اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از گرمای بی سابقه در این فصل سال در برخی کشورهای اروپای غربی جلب می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر