16:08 17 اپریل 2021
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
 • جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.
© Sputnik / Miguel Сandеla
جشنواره فانوس (چراغ) های سرخ در چین.

جشن فانوس، جشن سنتی چین است که در روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری در گاهشماری چینی جشن گرفته می‌شود؛ این جشن نمایانگر پایان جشن های سال نو است، و آماده‌سازی برای آن از روز دهم سال نو آغاز می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر