02:34 13 اپریل 2021
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
 • آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین
© AP Photo / Matias Garay
آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین

آتش‌سوزی جنگلی در « چوبوت» ارجنتین محل زندگی ساکنان را به خطر انداخت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر