06:13 17 اپریل 2021
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • بعد از انجام مراسمی کوتاه و مختصر و حمل مشعل نمادین در فوکوشیمای جاپان، مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد.
 • بعد از انجام مراسمی کوتاه و مختصر و حمل مشعل نمادین در فوکوشیمای جاپان، مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد.
 • بعد از انجام مراسمی کوتاه و مختصر و حمل مشعل نمادین در فوکوشیمای جاپان، مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد.
 • بعد از انجام مراسمی کوتاه و مختصر و حمل مشعل نمادین در فوکوشیمای جاپان، مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
 • مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
مراسم 121 روزه انتقال مشعل المپیک توکیو از فوکوشیمای جاپان آغاز شد.

بدنبال روشن شدن مشعل المپیک و آغاز مراسم حمل این مشعل نمادین در فوکوشیمای جاپان، شمارش معکوس برای شروع المپیک به تعویق افتاده و کرونا زده توکیو به طور رسمی آغاز شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر