13:25 04 اگست 2021
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
  • بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش
© REUTERS / Alexei Kolchin
بازنشسته عجیب روسیه با خالکوبی های جالب و بُزش

در گالری امروز، اسپوتنیک توجه شما را به عکس هایی از ولادیمیر سداکوف، بازنشسته عجیب روسیه از یکاترینبورگ جلب می کنیم.

بازنشسته عجیب روسیه علاقه زیادی به خالکوبی های بدن دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر