14:57 04 اگست 2021
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
© Sputnik / Z. Sayas
نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل

نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، غذا، وسایل بهداشتی و صنعتی از سوی نهاد« یس یورس» در دانشگاه تعلیم وتربیه استاد ربانی برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، جذب مشتری، تقویت پیوندهای بازرگانی میان تجار، آشنایی با مدرن‌ترین شیوه‌های بازرگانی و معرفی کالاهای جدید، خوانده شده.

 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
 • نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل
  © Sputnik / Z. Sayas
1 / 19
© Sputnik / Z. Sayas
نمایشگاه صنایع دستی، وسایل الکترونی، بهداشتی، صنعتی و غذا در کابل


در این نمایشگاه، دانشجویان برای بازدید از محصولات داخلی و خارجی گردهم آمدند و آنهایی‌که علاقمند به ایجاد تجارت‌های کوچک بودند با تاجران روی موارد تجاری گفتگو کردند. این نمایشگاه به دو روز به روی بازدید کنندگان باز می‌باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر