19:04 04 اگست 2021
  • اشتراک کننده‌گان با سگ‌‌های خود در نمایشگاه سگ در توکیو.
  • یک سگ در قفس در نمایشگاه سگ‌ها در توکیو.
  • نمایشگاه لوازم برای حیوانات در توکیو.
  • نمایشگاه لوازم برای حیوانات در توکیو.
  • نمایشگاه لوازم برای حیوانات در توکیو.
  • اشتراک کننده گان در نمایشگاه سگ ها در توکیو.
  • زنی هنگام عکاسی سگ خود در نمایشگاه سگ در توکیو.
  • بازدید کنندگان با سگهایشان در نمایشگاه Interpets در توکیو.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
اشتراک کننده‌گان با سگ‌‌های خود در نمایشگاه سگ در توکیو.

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویری از برگزاری نمایشگاه سگ ها را برای شما به نشر می‌رساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر