02:26 04 اگست 2021
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/ رئیس جمهور بایدن و همسرش
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/ رئیس جمهور بایدن و همسرش
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/سخنگوی کاخ سفید
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/ رئیس جمهور بایدن و همسرش
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/سخنگوی کاخ سفید
  • نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/ رئیس جمهور بایدن و همسرش
© REUTERS / Kevin Lamarque
نماد عید پاک وارد کاخ سفید شد/ رئیس جمهور بایدن و همسرش

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از ورود نماد عید پاک به کاخ سفید منتشر می‌گردد.

عید پاک یا ایستر، یکی از مهم‌ترین روزهای مناسبتی و اعیاد در تقویم میلادی مسیحیان است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر