19:14 22 سپتمبر 2021
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
© Sputnik / Zakarya Safari
اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر

اسپوتنیک در گالری امروز عکس‌هایی از اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل را نشر می‌کند.

 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
 • اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر
  © Sputnik / Zakarya Safari
1 / 11
© Sputnik / Zakarya Safari
اولین روز ماه مبارک رمضان در کابل به روایت تصویر

وزارت کار و امور اجتماعی امروز ۳شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان را رخصتی عمومی اعلام کرده است.
شهر و بازار خلوت بنظر می‌رسد و تعداد از دکاکین بسته و بخش دیگر هم فعالیت خاصی ندارند.
هتل‌ و رستورانت‌ها در عموم بسته می‌باشند.
کارگران در ایستگاه کاری شان خوابیده‌اند و تعداد دیگر شان با بازی‌های دیجیتالی در موبایل سرگرم می‌باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر