• ترشی و پنیر
 • سبزیجات تازه در کابل
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
 • دوغ تازه آماده فروش برای افطار
 • بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
 • بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
 • خرما
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
 • چتنی بادنجان رومی
 • ترشی
 • ترشی و چتنی
© Sputnik / T. Azim
ترشی و پنیر

اسپوتنیک در گالری امروز، البوم عکس غذاهایی که معمولا هنگام افطار استفاده می‌شوند را نشر می‌کند.

 • ترشی و پنیر
  ترشی و پنیر
  © Sputnik / T. Azim
 • سبزیجات تازه در کابل
  سبزیجات تازه در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
  © Sputnik / T. Azim
 • دوغ تازه آماده فروش برای افطار
  دوغ تازه آماده فروش برای افطار
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
  بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
  بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • خرما
  خرما
  © Sputnik / T. Azim
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
  © Sputnik / T. Azim
 • چتنی بادنجان رومی
  چتنی بادنجان رومی
  © Sputnik / T. Azim
 • ترشی
  ترشی
  © Sputnik / T. Azim
 • ترشی و چتنی
  ترشی و چتنی
  © Sputnik / T. Azim
1 / 18
© Sputnik / T. Azim
ترشی و پنیر
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر