• بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
 • کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب
© REUTERS / Benoit Tessier
بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب

در گالری امروز، اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مراحل بازسازی کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی مهیب جلب می‌دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر