• نمایی از آتش سوزی در دامنه های کوه‌ها کیپ تاون، افریقای جنوبی.
  • دانش‌آموزان به دلیل آتش سوزی کسترده از لیلیه‌هایشان تخلیه شدند.
  • آتش‌سوزی گسترده در جنگلات کپ تاون، افریقای جنوبی.
  • مردم محلی آتش سوزی را در دامنه های کوها در کیپ تاون، افریقای جنوبی تماشا می کنند.
  • طیارات درحال خاموش کردن آتش در کپ تاون.
  • خاموش کردن آتش سوزی در کیپ تاون.
  • آتش‌سوزی گسترده در جنگلات کپ تاون، افریقای جنوبی.
  • آتش نشانی در کتابخانه جاگر در محوطه دانشگاه کیپ تاون.
  • کارمندان آتش نشانی در کپ تاون.
  • آتش‌سوزی گسترده درافریقای جنوبی
© REUTERS / Mike Hutchings
نمایی از آتش سوزی در دامنه های کوه‌ها کیپ تاون، افریقای جنوبی.

درپی آتش سوزی در افریقای جنوبی خسارات بسیاری در شهر کپ تاون رسانده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر