• اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
 • اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل
© Sputnik / Zahra Sayas
اوضاع دانشگاه در افغانستان و آمد آمد طالبان؛ دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در کابل

این‌که پس از سهیم شدن طالبان در حکومت این نظم همچنان پا برجا خواهد ماند یا نه در پرده‌ای از ابهام است.

تحصیلات عالی در دانشگاه‌های افغانستان، خلاف مکاتب با حضور پسران و دختران در صنف‌های درسی و تحقیقات علمی است.
پس از دهه‌ها جنگ در افغانستان خلاف عقیده و باورهای طالبانی دختران و پسران دست به دست هم داده و در زیر سقف مشترک تحصیل می‌کنند.
این از جمله ارزش‌های بدست آمده‌ای حکومت در سال‌های پس سقوط طالبان می‌باشد.
این‌که پس از سهیم شدن طالبان در  حکومت این نظم همچنان پا برجا خواهد ماند یا نه در پرده‌ای از ابهام است.
ممکن طالبان با آموزش و پرورش دختران و پسران زیر یک سقف پس از سهیم شدن‌شان در حکومت مخالف باشند؛ اما این ارزش بدست آمده برای نسل جوان است که تن دادن خلاف آن قابل پذیرش نخواهد بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر