• نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
 • نمایشگاه کتاب صلح در کابل
© Sputnik / Zahra Sayas
نمایشگاه کتاب صلح در کابل

مرکز فرهنگی پل‌ سرخ با همکاری شماری از ناشران افغانستان، «نمایشگاه کتاب صلح» را در کابل برگزار کردند که توجه تان را به البوم عکس این نمایشگاه جلب می‌کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر