• دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
  • دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند
© Photo / PEAK
دختران گروه کوهنوردی پیک قله شاه فولادی را فتح کردند

تمنا جهان و ناظمه خیرزاد، دو دختر افغان که اعضای گروه کوهنوردی پیک هستند، قله شاه فولادی را به همراه اعضای گروه پیک با ارتفاع 5140 متر فتح کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر