• تطبیق واکسین ویروس کرونا بالای عالمان دین و پزشکان در کابل
  • تطبیق واکسین ویروس کرونا بالای عالمان دین و پزشکان در کابل
  • تطبیق واکسین ویروس کرونا بالای عالمان دین و پزشکان در کابل
  • تطبیق واکسین ویروس کرونا بالای عالمان دین و پزشکان در کابل
  • وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت
  • محمد قاسم حلیمی، وزیر وزارت حج و اوقاف به عنوان اولین عالم دین در این برنامه، واکسین کرونا را بالای خود تطبیق کرد.
  • محمد قاسم حلیمی، وزیر وزارت حج و اوقاف به عنوان اولین عالم دین در این برنامه، واکسین کرونا را بالای خود تطبیق کرد.
© Sputnik / T. Azim
تطبیق واکسین ویروس کرونا بالای عالمان دین و پزشکان در کابل

وزارت حج و اوقاف به همکاری وزارت صحت، به منظور همگانی ساختن واکسین ویروس کرونا، تطبیق این واکسین را بالای یک‌شمار از عالمان دین و پزشکان رسما آغاز کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر