• فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
  • فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا
© Sputnik / Aditya Sutanta
فوران کوه آتشفشان سینابونگ در اندونیزیا

کوه آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترای اندونیزیا فوران کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر