02:49 15 جون 2021
 • سخنرانان در این برنامه حمایت شان را از فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل اعلام کردند.
 • اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان (شاخه عطا محمد نور) طی مراسمی شام امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰ در کابل از روز قدس تجلیل به عمل آوردند.
 • برگزار کنندگان این برنامه مسلمانان جهان را به اتحاد و همبستگی دعوت کردند تا با یک پارچه‌گی تمام در مقابل رژیم‌های اشغال‌گر و ویران‌گر ایستاده و از دین و مقدسات اسلام دفاع نمایند.
 • سخنرانان این مراسم گفتند که قدس اولین قبله‌ی مسلمین است، و به متجاوزین از خدا بی‌خبر اخطار دادند که به اساسات دینی و مذهبی شان دست درازی نکنند تا مورد خشم مسلمانان در سراسر جهان واقع نشوند.
 • اکثر کشورهای اسلامی در جمعه آخر ماه مبارک رمضان از روز قدس تجلیل می‌کنند.
 • تجلیل از روز قدس در کابل
 • تجلیل از روز قدس در کابل
 • تجلیل از روز قدس در کابل
 • تجلیل از روز قدس در کابل
 • تجلیل از روز قدس در کابل
 • تجلیل از روز قدس در کابل
© Sputnik / Zakarya Safari
تجلیل از روز قدس در کابل

اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان (شاخه عطا محمد نور) طی مراسمی شام امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰ در کابل از روز قدس تجلیل به عمل آوردند.

اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان (شاخه عطا محمد نور) طی مراسمی شام امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰ در کابل از روز قدس تجلیل به عمل آوردند.
سخنرانان در این برنامه حمایت شان را از فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل اعلام کردند.
سخنرانان این مراسم گفتند که قدس اولین قبله‌ی مسلمین است، و به "متجاوزین از خدا بی‌خبر" اخطار دادند که به اساسات دینی و مذهبی شان دست درازی نکنند تا مورد خشم مسلمانان در سراسر جهان واقع نشوند.
برگزار کنندگان این برنامه مسلمانان جهان را به اتحاد و همبستگی دعوت کردند تا با یک پارچه‌گی تمام در مقابل رژیم‌های اشغال‌گر و ویران‌گر ایستاده و از دین و مقدسات اسلام دفاع نمایند.
اکثر کشورهای اسلامی در جمعه آخر ماه مبارک رمضان از روز قدس تجلیل می‌کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر