10:14 26 سپتمبر 2021
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • احمد مسعود در مراسم تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • مراسم تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • احمد مسعود در مراسم تجلیل از هشتم ثور در کابل
  • احمد مسعود در مراسم تجلیل از هشتم ثور در کابل
© Sputnik / Tariq Azim
تجلیل از هشتم ثور در کابل

اسپوتنیک توجه تان را به البوم عکس از مراسم تجلیل از هشتم ثور در کابل جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر