04:51 26 سپتمبر 2021
  • آغاز دوباره فعالیت سیلوی مرکزی پس از یک دهه در کابل
  • پس از بیشتر از یک دهه، قرار است سیلوی کابل به همکاری وزارت زراعت دوباره به فعالیت آغاز کند.
  • سیلوی کابل یکی از پنج سیلوی افغانستان است که حدود هفتاد سال پیش و توسط شوری وقت اعمار گردید.
  • سیلوی کابل یکی از پنج سیلوی افغانستان است که حدود هفتاد سال پیش و توسط شوری وقت اعمار گردید.
  • پس از بیشتر از یک دهه، قرار است سیلوی کابل به همکاری وزارت زراعت دوباره به فعالیت آغاز کند.
  • آغاز دوباره فعالیت سیلوی مرکزی پس از یک دهه در کابل
  • آغاز دوباره فعالیت سیلوی مرکزی پس از یک دهه در کابل
© Sputnik / Tariq Azim
آغاز دوباره فعالیت سیلوی مرکزی پس از یک دهه در کابل

اسپوتنیک در گالری امروز توجه تان را به البوم عکس از سیلوی مرکزی در کابل جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر