05:22 26 سپتمبر 2021
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
 • مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل
© Sputnik / Zakarya Safari
مراسم به خاک سپاری قربانیان حادثه برچی کابل

در نتیجه حمله خونین در منطقه دشت برچی کابل بیش از ۵۰ تن شهید و بیشتر از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله خبر می‌دهد که در این انفجار در نزدیکی مکتب سیدالشهدا در ناحیه ۱۳ شهر کابل بیش از ۵۰ نفر کُشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند اما شاهدان این حادثه در مراسم خاک‌سپاری می‌گویند که آمار کشته‌شدگان بیش از ۱۰۰ نفر و زخمی‌ها نیز بالاتر از ۲۰۰ نفر می‌باشند و آمار که وزارت داخله به خور مردم می‌دهد غلط و پنهان کاری‌ست.

نزدیکان کشته شدگان حادثه دیروز با چهره‌های پریشان و نگاه‌های دردآلود در مراسم خاک‌سپاری امروز اشتراک کردند و عزیزان شان را به خاک سپردند.

جوانان در این مراسم خاک‌سپاری به اسپوتنیک افغانستان گفتند که ما تحت هر شرایطی دست از آموختن علم و فراگرفتن دانش برنمی‌داریم و مطمئن هستیم که آینده از آن ماست.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر