13:19 24 جون 2021
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
 • پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه
© REUTERS / Suhaib Salem
پیامدهای حملات هوایی در اسرائیل و غزه

در گالیری امروز اسپوتنیک تصاویری از خرابی و آتش سوزی، ناشی از حملات هوایی در اسرائیل و غزه منتشر می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر