02:53 16 جون 2021
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1953
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1939
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1991
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 2009
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1941
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 2021
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1948
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
 • مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد
© Sputnik / Ivan Shagin
مترو مسکو 86 سالگی را جشن می گیرد/متروی مسکو سال 1953

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از متروی مسکو را در سال های مختلف از زمان احداث آن تا کنون که 86مین سالگرد آن تجلیل می‌گردد، منتشر می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر