01:18 17 اکتوبر 2021
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • مردم غزه همدیگر را در آغوش می‌کشند
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
 • شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس
 • اسرائیل و فلسطین با میانجیگری مصر، با اعلام اتش‌بس از بامداد روز جعمه، 21 می موافقت کردند
© Sputnik / Ahmed Zakot
شادی مردم غزه از اعلام آتش‌بس

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از واکنش های مردم غزه و اسرائیل به اعلام آتش‌بس جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر