09:16 17 جون 2021
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • در حال حاضر سنگینی ترافیک شهر کابل به حدی زیاد شده است که رفت و آمد در داخل شهر به آسانی امکانپذیر نیست.
 • در حال حاضر سنگینی ترافیک شهر کابل به حدی زیاد شده است که رفت و آمد در داخل شهر به آسانی امکانپذیر نیست
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • علت اصلی راه بندان و ترافیک شهر کابل افزایش موترهای شخصی است که بیش از حد شده است و متاسفانه هر روز به شمار موترها افزود می‌شود.
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
 • ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل
© Sputnik / Zakarya Safari
ازدحام و ترافیک سنگین هر روزه‌ی کابل

اسپوتنیک در البوم عکس امروز، ازدحام و ترافیک سنگین در جاده‌های پایتخت را به تصویر کشیده است.

در حال حاضر سنگینی ترافیک شهر کابل به حدی زیاد شده است که رفت و آمد در داخل شهر به آسانی امکانپذیر نیست.

به گفته پایتخت‌نشینان این روزها مسیری را که در ده دقیقه با ترانسپورت شهری سپری می‌شد را باید در یک ساعت طی کرد‌.

گفته می‌شود، علت اصلی راه بندان و ترافیک شهر کابل افزایش موترهای شخصی است که بیش از حد شده است و هر روز به شمار موترها افزود می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر