13:31 15 جون 2021
 • مردی هنگام دریافت واکسین کرونا در مونته‌نگرو.
 • مرکز واکسیناسیون در قزاقستان.
 • سایت واکسیناسیون کووید-19، در فرانسه.
 • تزریق واکسین آسترازنکا روی یک شهروند انگلستان.
 • گردشگران خارجی در سان‌مارینو، پس از دریافت واکسین کرونا.
 • مردی هنگام دریافت، واکسین کرونا در صربستان.
 • .تزریق واکسین آسترازنکا، روی یک شهروند برازیل
 • خانمی هنگام گرفتن واکسین کرونا در داخل یک موتر در شهر سان‌پاولوی برازیل.
 • کارمندان صحی درحال تزریق واکسین فایزر در داخل موتر مسافربری در مکسیکو.
 • صف‌کشی مردم برای گرفتن واکسین کرونا در فرانسه.
 • خانمی درحال تکمیل اسناد برای گرفتن واکسین روسی، در یکی از مرکزهای خرید در شهر مسکو.
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
مردی هنگام دریافت واکسین کرونا در مونته‌نگرو.

درحال حاضر چندین واکسین علیه کرونا تولید شده است که نشریه معتبر علمی «لنست» در گزارشی نتایج مثبت آزمایش‌های انجام گرفته روی افراد داوطلب دریافت کننده واکسن اسپوتنیک را مورد تایید قرار داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر