01:43 17 اکتوبر 2021
 • طبیعت بدخشان
 • طبیعت بدخشان
 • طبیعت بدخشان
 • بدخشان
 • طبیعت بدخشان
 • طبیعت بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • بدخشان
 • موزیم قربانیان جنگ در بدخشان
 • موزیم قربانیان جنگ در بدخشان
 • موزیم قربانیان جنگ در بدخشان
 • موزیم قربانیان جنگ در بدخشان
 • موزیم قربانیان جنگ در بدخشان
© Photo / Mursal Sayas
طبیعت بدخشان

اسپوتنیک در گالری امروز توجه تان را به البوم عکس از ولایت بدخشان افغانستان جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر