00:31 17 جون 2021
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
 • عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.
© REUTERS / Ueslei Marcelino
عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از عروسی دسته جمعی که اخیرا در برزیل برگزار شد، منتشر می‌گردد.

در دوران کرونا عروسی دسته‌جمعی در موزیم برزیل برگزار شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر