01:51 17 جون 2021
  • آشپز فرانسوی، لوران ویلت، در حال پخت کردن کرم و حشرات در رستورانت اینووات، پاریس
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
آشپز فرانسوی، لوران ویلت با غذایی متشکل از حشرات در رستورانت اینووات، پاریس

اتحادیه اروپا برای خوردن کرم ها و سوسک‌ ها چراغ سبز نشان داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر