01:40 17 جون 2021
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • تجلیل از روز جهانی کودک در کابل
 • راضیه صیاد، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • حوریه فیضی سردارزاده، رییس عمومی کودکستان‌های افغانستان
 • سوزان فرهمن، نماینده صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در افغانستان
 • غلام حیدر جیلانی، معین و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی
© Sputnik / GMIC
تجلیل از روز جهانی کودک در کابل

وزارت کار و امور اجتماعی، از روز جهانی کودک طی نشستی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک، با شعار امسال سازمان ملل متحد زیر عنوان " سرمایه گذاری روی کودکان، سرمایه گذاری برای آینده بهتر" بزرگداشت نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر