00:51 17 اکتوبر 2021
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
  • دو انفجار پی در پی در غرب کابل
© Sputnik / Zakarya Safari
دو انفجار پی در پی در غرب کابل

شام امروز ساعت ۷ و ۲۸ دقیقه در ایستگاه سری‌کاریز در غرب کابل یک‌ موتر نوع کاستر انفجار صورت گرفت، در ادامه این انفجار ساعت ۸ و ۸ دقیقه انفجار دوم نیز به وقوع پیوست.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر