01:19 20 اکتوبر 2021
 • راهنما هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
 • بازدیدکننده در برج تلویزیونی Canton در گوانجوی چین
 • بازدیدکننده در برج تلویزیونی Canton در گوانجوی چین
 • بازدیدکنندگان و راهنمای آنها در پارک Canton در گوانجوی چین
 • بازدیدکننده هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
 • بازدیدکنندگان و راهنمای آنها در پارک Canton در گوانجوی چین
 • بازدیدکنندگان و راهنمای آنها در پارک Canton در گوانجوی چین
 • بازدیدکننده هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
 • راهنما هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
 • بازدیدکننده در برج تلویزیونی Canton در گوانجوی چین
 • راهنما هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
 • بازدیدکننده هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین
© AFP 2021 / Noel Celis
راهنما هنگام راه رفتن روی طناب در پارک Canton در شهر گوانجوی چین

در گالری امروز اسپوتنیک شما را به تماشای پیاده روی با طناب روی بلندترین برج تلویزیونی چین دعوت می‌کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر