23:48 25 جولای 2021
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
 • جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند
© Sputnik / B. Hakimi
جنگ و ناامنی صدها آواره را به بدخشان کشاند

صد ها تن به دلیل جنگ و نا امنی ها از ولسوالی ها و ولایت های همجوار به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بیجا شده اند.

از این میان بیش از 400 تن که از ولایت کندز بیجا شده اند. افراد وابسته به گروه طالبان آنان را از خانه هایشان بیرون و منازل مسکونی ایشان را به آتش کشیده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر