02:38 06 اگست 2021
 • مراسم عید قربان در کشورهای جهان/ اورشلیم.
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/نووسیبیرسک روسیه.
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/سوریه
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/فیلیپین
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/کابل
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/عراق
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/اندونزی
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/استانبول
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/کنیا
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/اورشلیم
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/مصر
 • برگزاری عید قربان در کشورهای مختلف جهان/مسکو
© REUTERS / Ammar Awad
مراسم عید قربان در کشورهای جهان/ اورشلیم.

در گالری امروز اسپوتنیک، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مراسم «عید قربان» در نقاط مختلف جهان جلب می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر