02:26 06 اگست 2021
  • جوانان هنگام اعتراضات برای نجات تخار و کمک برای نیرهای امنیتی و دفاعی.
  • اعتراض مردم تخار در کابل بخاطر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت.
  • اعتراض مردم تخار در کابل بخاطر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت.
  • خیمه اعتراضی مردم تخار در شهر کابل.
  • شماری از باشندگان ولایت تخار مقیم کابل، با شعار «تخار را نجات دهید» خیمه اعتراضی برپا کردند.
  • شماری از باشندگان ولایت تخار مقیم کابل، با شعار «تخار را نجات دهید» خیمه اعتراضی برپا کردند.
  • اعتراض مردم تخار در کابل بخاطر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت.
© Sputnik / Zahra Sayas
جوانان هنگام اعتراضات برای نجات تخار و کمک برای نیرهای امنیتی و دفاعی.

به دنبال افزایش نا امنی‌ها، سقوط بی پشینۀ ولسوالی‌ها و تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار، باشندگان این ولایت در اعتراض به آن‍چه که بی توجهی حکومت نسبت به مهار نا امنی‌های این ولایت خوانده می‌شود، در منطقۀ وزیر اکبرخان کابل خیمۀ اعتراضی برپا کردند.

این معترضان که از سه روز پیش (۲۸ سرطان) سال جاری بدین‌سو چادر اعتراضی بر افراشته‌اند، حکومت را به بی توجهی نسبت به مهار نا امنی‌ها و کمک نکردن به نیروهای مقاومت مردمی متهم نموده، می‌گویند که حکومت مرکزی کوچکترین توجهی به وضعیت این ولایت ندارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر