06:54 21 سپتمبر 2021
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
 • وقوع سیل ویرانگر در چین.
© REUTERS / Aly Song
وقوع سیل ویرانگر در چین.

در گالری امروز، اسپوتنک توجه شما را به تصاویری از سیل ویرانگر چین جلب می دارد.

دولت چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که قربانیان سیل ویرانگری که مرکز این کشور را در برگرفته به 63 نفر رسیده و 5 نفر نیز همچنان مفقود هستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر