06:53 21 سپتمبر 2021
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
 • تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار
© Sputnik / Stringer
تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان در ننگرهار

تاریخ ۷ اسد در سراسر افغانستان از روز بیرق ملی کشور تجلیل به عمل می‌آید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر